การเชื่อมโยงการบอกรับเป็นสมาชิกกับบัญชี My Kaspersky

20 กรกฎาคม 2566

ID 184151

หากคุณสมัครใช้งาน Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดในขณะที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี My Kaspersky หรือเมื่อคุณไม่มีบัญชี My Kaspersky การบอกรับเป็นสมาชิกของคุณจะถือว่า "ไม่ระบุตัวตน" การเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนเชื่อมโยงกับบัญชี Google Play ของคุณ แต่จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky ของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงการบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนกับบัญชี My Kaspersky ได้ตลอดเวลา

หลังจากที่คุณลงทะเบียน My Kaspersky บนอุปกรณ์ด้วย Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัด การบอกรับเป็นสมาชิกของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky ของคุณโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น คุณสามารถจัดการและกู้คืนการสมัครของคุณโดยใช้ My Kaspersky อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้การบอกรับเป็นสมาชิกนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky ของคุณ

เมื่อคุณกู้คืนการบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนจาก Kaspersky VPN Secure Connection ในขณะที่เข้าสู่ระบบบัญชี My Kaspersky การเป็นสมาชิกของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky ของคุณโดยอัตโนมัติเช่นกัน อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้การเป็นสมาชิกนี้จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หากมีทั้งการเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนและการเป็นสมาชิกที่เชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky ของคุณอยู่แล้ว และลงชื่อเข้าใช้บัญชี My Kaspersky จากอุปกรณ์ที่มีการเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตน อุปกรณ์นั้นจะเปลี่ยนเป็นการเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม การเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุตัวตนของคุณยังคงพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง