Izbor aplikacija koje uvek koriste VPN

20. jul 2023.

ID 241777

Sve aplikacije na uređaju koje se ne nalaze na vašoj listi Aplikacije koje nikada ne koriste VPN povezuju se sa Internetom putem VPN-a kada se uspostavi VPN veza.

Da biste uklonili aplikaciju sa liste Aplikacije koje nikada ne koriste VPN:

  1. Otvorite Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Dodirnite > Postavke > Razdeljeno tunelovanje.
  3. Uključite preklopni taster u gornjem desnom uglu.

    Na listi Aplikacije koje nikada ne koriste VPN:

  4. Da biste pronašli aplikaciju za koju želite da koristite VPN, počnite da kucate njen naziv.
  5. Dodirnite naziv aplikacije.

    Aplikacija će biti premeštena na listu Aplikacije koje uvek koriste VPN. Kada se VPN veza uspostavi, aplikacija će se uvek povezivati preko VPN-a.

Ako promenite podešavanja razdeljenog tunelovanja dok ste povezani sa VPN-om, morate se ponovo povezati sa VPN-om da biste primenili nove postavke.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.