Chọn ứng dụng luôn sử dụng VPN

20 Tháng Bảy, 2023

ID 241777

Tất cả các ứng dụng trên thiết bị không có trong danh sách Những ứng dụng không bao giờ dùng VPN sẽ kết nối với internet thông qua VPN khi kết nối VPN được thiết lập.

Để xóa ứng dụng khỏi danh sách Những ứng dụng không bao giờ dùng VPN :

  1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Chạm vào > Thiết đặt > Phân tách kênh truyền tải .
  3. Bật nút công tắc ở góc trên bên phải.

    Trong danh sách Những ứng dụng không bao giờ dùng VPN :

  4. Để tìm một ứng dụng mà bạn muốn sử dụng VPN, hãy bắt đầu nhập tên của ứng dụng đó.
  5. Chạm vào tên của ứng dụng đó.

    Ứng dụng sẽ được chuyển sang danh sách Những ứng dụng luôn luôn dùng VPN . Khi kết nối VPN được thiết lập, ứng dụng sẽ luôn kết nối thông qua VPN.

Nếu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt của tính năng Phân tách kênh truyền tải trong khi đang kết nối với VPN, bạn cần kết nối lại với VPN để áp dụng cài đặt mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.