การเลือกแอปที่ใช้ VPN เสมอ

20 กรกฎาคม 2566

ID 241777

แอปทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณที่ไม่ได้อยู่ในรายการแอปที่ไม่เคยใช้ VPN จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน VPN เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ VPN

หากต้องการลบแอปออกจากรายการแอปที่ไม่เคยใช้ VPN

  1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
  2. แตะ > การตั้งค่า > การแยกอุโมงค์
  3. เปิดสวิตช์ที่มุมขวาบน

    ในรายการแอปที่ไม่เคยใช้ VPN

  4. หากต้องการค้นหาแอปที่คุณต้องการใช้ VPN ให้พิมพ์ชื่อแอปนั้น
  5. แตะที่ชื่อแอป

    แอปจะย้ายไปยังรายการแอปที่ใช้ VPN อยู่เสมอ เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ VPN แล้ว แอปจะเชื่อมต่อผ่าน VPN เสมอ

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการแยกอุโมงค์ขณะที่เชื่อมต่อกับ VPN คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ VPN อีกครั้งเพื่อใช้การตั้งค่าใหม่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง