Om gratisversionen, provversionen och premiumversionen

28 september 2023

ID 61603

  • Gratisversion. Gratisversionen erbjuder begränsade funktioner under obegränsad tid. Du kan växla från gratisversionen till testversionen eller appens premiumversion.

    Gratisversionen är tillgänglig så snart du har installerat appen.

  • Testversion. När du köper en automatiskt förnybar prenumeration får du en utvärderingsperiod under vilken du kan använda appfunktioner i premiumversionen av Kaspersky-appen gratis. Denna utvärderingsperiod beviljas endast en gång. När utvärderingsperioden löper ut debiteras du automatiskt av din tjänsteleverantör.

    Provperioden och automatisk förnyelse av prenumerationen kan vara otillgängliga i Indiens territorium.

    Om du avbryter din prenumeration under utvärderingsperioden kan du bara använda appfunktionerna i premiumversionen gratis till slutet av utvärderingsperioden.

  • Premiumversion. Premiumversionen av programmet erbjuder appens fulla funktionalitet. Premiumversionen är tillgänglig när du köpt en prenumeration på appen. När prenumerationen har gått ut, växlar appen automatiskt till gratisversionen. Om du vill fortsätta använda appen måste du antingen förnya prenumerationen eller byta till gratisversionen av appen.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.