Về các phiên bản miễn phí, dùng thử và cao cấp

28 Tháng Chín, 2023

ID 61603

  • Phiên bản Free. Phiên bản miễn phí cung cấp chức năng giới hạn trong một thời gian không giới hạn. Bạn có thể chuyển từ phiên bản Free sang phiên bản dùng thử hoặc phiên bản Premium của ứng dụng.

    Phiên bản Free có sẵn ngay sau khi bạn cài đặt ứng dụng.

  • Phiên bản dùng thử. Khi bạn mua gói đăng ký tự động gia hạn, bạn sẽ có một giai đoạn dùng thử, suốt thời gian này bạn có thể sử dụng miễn phí các tính năng ứng dụng của phiên bản cao cấp của ứng dụng Kaspersky. Thời hạn đánh giá này chỉ được cấp một lần. Khi hết thời gian dùng thử, bạn sẽ tự động bị nhà cung cấp dịch vụ tính phí.

    Chế độ dùng thử và tự động gia hạn gói đăng ký có thể không hoạt động trong lãnh thổ Ấn Độ.

    Nếu bạn hủy gói đăng ký của mình trong giai đoạn dùng thử, bạn chỉ có thể sử dụng miễn phí các tính năng của phiên bản cao cấp cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử.

  • Phiên bản Premium. Phiên bản Premium cung cấp toàn bộ chức năng của ứng dụng. Phiên bản cao cấp sẽ khả dụng sau khi bạn mua một gói đăng ký cho ứng dụng. Khi gói đăng ký hết hạn, ứng dụng tự động chuyển sang phiên bản miễn phí. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng, hãy gia hạn đăng ký hoặc chuyển sang phiên bản miễn phí của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.