เกี่ยวกับเวอร์ชันฟรี การทดลองใช้งาน และเวอร์ชันพรีเมียม

28 กันยายน 2566

ID 61603

  • เวอร์ชันฟรี เวอร์ชันฟรีมอบฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดโดยมีระยะเวลาจำกัด คุณสามารถสลับจากเวอร์ชันฟรีเป็นเวอร์ชันทดลองใช้หรือเวอร์ชันพรีเมียมได้

    เวอร์ชันฟรีสามารถใช้งานได้ทันทีที่คุณติดตั้งแอป

  • เวอร์ชันทดลองใช้ เมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ คุณจะได้รับช่วงเวลาประเมินการใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้คุณสมบัติแอปของแอป Kaspersky เวอร์ชันพรีเมียมได้ฟรี ช่วงเวลาประเมินการใช้งานนี้จะมอบให้เพียงครั้งเดียว เมื่อหมดช่วงเวลาประเมินการใช้งาน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากผู้ให้บริการของคุณ

    ระยะเวลาทดลองใช้งานและการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติอาจไม่สามารถใช้ได้ในอินเดีย

    หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกในระหว่างช่วงเวลาประเมินการใช้งาน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แอปได้ฟรีจนสิ้นสุดช่วงเวลาประเมินการใช้งานเท่านั้น

  • เวอร์ชันพรีเมียม เวอร์ชันพรีเมียมเสนอฟังก์ชันการทำงานของแอปอย่างเต็มรูปแบบ เวอร์ชันพรีเมียมสามารถใช้ได้หลังจากซื้อการสมัครสมาชิกสำหรับแอป เมื่อการสมัครสมาชิกหมดอายุ แอปจะสลับเป็นเวอร์ชันฟรีโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้แอปต่อ ให้ต่ออายุการสมัครสมาชิกหรือเปลี่ยนไปใช้แอปเวอร์ชันฟรี

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง