Ändra den hemliga koden

28 september 2023

ID 71890

Ändra den hemliga koden:

  1. På Kaspersky-appens nedre flikfält trycker du på Profil > Inställningar > Skärmlås > Ändra hemlig kod.
  2. Ange appens nuvarande hemliga kod.
  3. Ange den nya hemliga koden.
  4. Bekräfta den nya hemliga koden.

Den nya hemliga koden tillämpas.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.