Thay đổi mã bí mật

28 Tháng Chín, 2023

ID 71890

Để thay đổi mã bí mật:

  1. Trên thanh tab dưới cùng của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Hồ sơ > Thiết đặt > Khoá màn hình > Thay đổi mã bí mật.
  2. Nhập mã bí mật hiện tại của ứng dụng.
  3. Nhập mã bí mật mới.
  4. Xác nhận mã bí mật.

Mã bí mật mới sẽ được áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.