การเปลี่ยนรหัสลับ

28 กันยายน 2566

ID 71890

การเปลี่ยนรหัสลับ:

  1. บนแถบแท็บด้านล่างของแอป Kaspersky ให้แตะ โปรไฟล์ > การตั้งค่า > ล็อกหน้าจอ > เปลี่ยนรหัสลับ
  2. ป้อนรหัสลับปัจจุบันของแอป
  3. ป้อนรหัสลับใหม่
  4. ยืนยันรหัสลับใหม่

รหัสลับใหม่จะมีผลใช้งาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง