Vad du gör om du har glömt huvudlösenordet

11 oktober 2023

ID 85119

Av säkerhetsskäl lagrar inte Kaspersky Password Manager huvudlösenordet på någon av dina enheter eller i molnlagringen. Vi rekommenderar att du memorerar huvudlösenordet eller skriver ner det och förvarar det på en säker plats, då det inte kan återställas eller hämtas igen om du glömmer bort det.

Om du glömmer ditt huvudlösenord kan du inte längre få åtkomst till dina data. I sådant fall måste du skapa ett nytt valv och skydda det med ett nytt huvudlösenord. Du kan då lägga till nya data i valvet.

Du kan spara en säkerhetskopia av valvet innan du tar bort det. Du kan använda kopian till att återställa dina data om du minns huvudlösenordet. När du skapar en säkerhetskopia av valvet exporterar Kaspersky Password Manager poster till en fil som sparas på din enhet. Säkerhetskopian skyddas av det huvudlösenord som användes när säkerhetskopian skapades. Säkerhetskopian sparas i krypterad form i EDB-format. Som standard skapar Kaspersky Password Manager säkerhetskopior i %USERPROFILE%\Kaspersky Password Manager\Backup.

Skapa ett nytt valv som skyddas av ett nytt huvudlösenord

Se även

Säkerhetskopiera data

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.