Какво да направите, ако сте забравили основната парола

11 октомври 2023 г.

ID 85119

От съображения за сигурност Kaspersky Password Manager не съхранява основната парола на никое от вашите устройства или в облачно хранилище. Препоръчваме ви да запомните основната си парола или да я запишете и да я съхранявате на сигурно място, защото не може да бъде възстановена, ако бъде забравена.

Ако забравите основната си парола, вече няма да имате достъп до данните си. В този случай ще трябва да създадете ново хранилище и да го защитите с нова основна парола. След това ще можете да добавяте нови данни към хранилището.

Можете да запазите резервно копие на вашето хранилище, преди да го изтриете. Можете да го използвате, за да възстановите данните си, ако помните основната си парола. Когато създава резервно копие на хранилището, Kaspersky Password Manager експортира записи във файл, съхранен на вашето устройство. Архивното копие е защитено с основната парола, използвана при създаването на резервното копие. Резервното копие се съхранява в криптирана форма във формат EDB. По подразбиране Kaspersky Password Manager създава резервни копия в %USERPROFILE%\Documents\Kaspersky Password Manager\Backup.

Създайте ново хранилище, защитено с нова основна парола

Вижте също

Създайте резервно копие на данни

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.