Cần làm gì nếu bạn đã quên mật khẩu tổng

11 Tháng Mười, 2023

ID 85119

Vì lý do bảo mật, Kaspersky Password Manager không lưu trữ mật khẩu tổng trên bất kỳ thiết bị nào của bạn hay trong ổ lưu trữ đám mây. Chúng tôi khuyến nghị bạn ghi nhớ mật khẩu tổng của mình, hoặc viết nó ra giấy và giữ ở nơi bảo mật, bởi mật khẩu này không thể được khôi phục hoặc phục hồi nếu bị quên.

Nếu bạn quên mật khẩu tổng, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tạo một kho bảo mật mới và bảo vệ nó với một mật khẩu tổng mới. Sau đó, bạn sẽ có thể thêm dữ liệu mới vào kho bảo mật.

Bạn có thể lưu một bản sao lưu của kho bảo mật trước khi xóa nó. Bạn có thể sử dụng nó để khôi phục dữ liệu nếu bạn nhớ mật khẩu tổng của mình. Khi tạo một bản sao lưu kho bảo mật, Kaspersky Password Manager sẽ xuất các mục ra một tập tin trên thiết bị của bạn. Bản sao lưu được bảo vệ bởi mật khẩu tổng được sử dụng khi tạo bản sao lưu. Bản sao lưu được lưu trữ dưới dạng mã hóa theo định dạng EDB. Theo mặc định, Kaspersky Password Manager sẽ tạo bản sao lưu trong %USERPROFILE%\Documents\Kaspersky Password Manager\Backup.

Tạo một kho bảo mật mới được bảo vệ bằng một mật khẩu tổng mới

Xem thêm

Sao lưu dữ liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.