การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์เฉพาะ

28 กันยายน 2566

ID 140389

เราขอแนะนำให้คุณรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ เมื่อเปิดเว็บไซต์ที่คุณอาจป้อนข้อมูลส่วนบุคคล มิเช่นนั้น ข้อมูลของคุณอาจเปิดโอกาสให้กับอาชญากรรมไซเบอร์

คุณต้องเปิดการเข้าถึงสำหรับแอป Kaspersky เพื่อใช้การใช้งานนี้

การกำหนดค่าการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์เฉพาะ:

 1. เปิด VPN
 2. แตะ การตั้งค่า > การป้องกันอัจฉริยะ
 3. แตะเว็บไซต์
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดสวิตช์แล้ว
 5. แตะเว็บไซต์อื่นๆ
 6. ในการเพิ่มเว็บไซต์ ให้แตะ

  หน้าต่างเพิ่มเว็บไซต์จะเปิดขึ้น

 7. ในช่องที่อยู่เว็บ ป้อนที่อยู่เว็บไซต์ แล้วแตะ ตกลง
 8. แตะเมื่อเปิดเว็บไซต์ แล้วระบุว่าแอปพลิเคชันต้องดำเนินการใดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้:
  • รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ Kaspersky เปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อคุณเปิดแอปนี้ เช่น คุณสามารถกำหนดค่าการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารคุณ
  • ถาม แอปจะแสดงการแจ้งเตือน และขอให้คุณเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

   อนุญาตให้แอป Kaspersky ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ หากไม่อนุญาต แอปจะไม่สามารถเตือนคุณและไม่สามารถเสนอให้สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าการแจ้งเตือน โปรดดูเอกสารระบบปฏิบัติการของคุณ

  • ไม่ดำเนินการใดๆ แอปไม่เปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้
 9. แตะใช้
 10. แตะเซิร์ฟเวอร์ VPN แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการใช้เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้
 11. แตะที่บันทึก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง