Bezbedna veza za određenu Web lokaciju

28. septembar 2023.

ID 140389

Preporučujemo vam da obezbedite vezu prilikom otvaranja Web lokacija na kojima možete da unesete lične podatke. U suprotnom, vaši podaci mogu biti izloženi internet kriminalcima.

Morate da uključite pristupačnost za Kaspersky aplikaciju kako biste koristili ovu funkcionalnost.

Da biste konfigurisali automatsko aktiviranje bezbedne veze za određenu Web lokaciju:

 1. Otvorite VPN.
 2. Dodirnite Podešavanja > Pametna zaštita.
 3. Dodirnite Web lokacije.
 4. Uverite se da je prekidač postavljen na uključeno.
 5. Dodirnite Druge Web lokacije.
 6. Dodirnite kako biste dodali Web lokaciju.

  Otvara se prozor Dodavanje Web lokacije.

 7. U polju za Web adresu unesite adresu Web lokacije i dodirnite U redu.
 8. Dodirnite Prilikom otvaranja Web lokacije i odredite koju akciju aplikacija mora da preduzme kada posećujete ove Web lokacije:
  • Obezbedi vezu. Aplikacija uspostavlja bezbednu vezu prilikom posete toj Web lokaciji. Na primer, možete da konfigurišete automatsko aktiviranje bezbedne veze prilikom posetite Web lokacije vaše banke.
  • Pitaj. Aplikacija prikazuje obaveštenje i traži od vas da uspostavite bezbednu vezu prilikom posete toj Web lokaciji.

   Dozvolite Kaspersky aplikaciji da vam šalje obaveštenja. U suprotnom, aplikacija neće moći da vas upozori i ponudi vam opciju da uspostavite bezbednu vezu. Za informacije o konfigurisanju obaveštenja, potražite dokumentaciju vašeg operativnog sistema.

  • Ne radi ništa. Aplikacija ne uspostavlja bezbednu vezu prilikom posete toj Web lokaciji.
 9. Dodirnite Primeni.
 10. Dodirnite VPN server i odaberite virtuelni server koji želite da koristite prilikom posete ove Web lokacije.
 11. Dodirnite Sačuvaj.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.