Kết nối bảo mật cho một website cụ thể

28 Tháng Chín, 2023

ID 140389

Chúng tôi khuyến nghị bạn bảo mật kết nối khi mở các website mà ở đó bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân. Nếu không, dữ liệu của bạn có thể bị đe dọa bởi tội phạm mạng.

Bạn phải bật tính năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng Kaspersky để sử dụng chức năng này.

Để cấu hình việc kích hoạt tự động một kết nối bảo mật cho một website cụ thể:

 1. Mở VPN.
 2. Nhấn vào Thiết đặt > Bảo vệ thông minh.
 3. Chạm vào Website.
 4. Đảm bảo rằng công tắc đã được bật.
 5. Nhấn vào Các website khác.
 6. Để thêm một website, chạm vào.

  Màn hình Thêm website sẽ được mở ra.

 7. Trong trường địa chỉ web, nhập địa chỉ website và chạm vào OK.
 8. Chọn Khi mở website và quy định hành động được ứng dụng thực hiện khi bạn truy cập website này:
  • Bảo mật kết nối. Ứng dụng sẽ bật một kết nối bảo mật khi bạn mở website này. Ví dụ, bạn có thể cấu hình việc tự động kích hoạt kết nối bảo mật khi bạn truy cập website của ngân hàng.
  • Hỏi. Ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo và nhắc bạn bật kết nối bảo mật khi bạn truy cập website này.

   Cho phép ứng dụng Kaspersky gửi thông báo cho bạn. Nếu không, ứng dụng sẽ không thể cảnh báo cũng như đề nghị thiết lập kết nối bảo mật cho bạn. Để biết thông tin về cách định cấu hình thông báo, vui lòng tham khảo tài liệu dành riêng cho hệ điều hành của bạn.

  • Không làm gì. Ứng dụng sẽ không bật kết nối bảo mật khi bạn truy cập website này.
 9. Chạm vào Áp dụng.
 10. Chạm vào Máy chủ VPN và chọn máy chủ ảo mà bạn muốn sử dụng khi truy cập website này.
 11. Chạm vào Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.