ปกป้องข้อมูลของคุณ หากไม่มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

12 เมษายน 2566

ID 206475

เมื่อคุณเปิดใช้งาน VPN ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย ในขณะที่คุณท่องอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม หากการเชื่อมต่อ VPN ลดลง ข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับการปกป้อง และผู้เจาะระบบสามารถขโมยข้อมูลดังกล่าวได้ คุณสามารถใช้สวิตช์ยับยั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องอยู่เสมอ สวิตช์ยับยั้งจะตัดการโอนถ่ายข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อมีการเชื่อมต่อ VPN อีกครั้ง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกคืนค่าทันทีที่เปิดใช้งาน VPN

สำคัญ: เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ สวิตช์ยับยั้งจะบล็อกการโอนถ่ายข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจนกว่า VPN จะถูกคืนค่า สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายบนอุปกรณ์ของคุณ Mac ของคุณสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่ายบนอุปกรณ์ของคุณได้โดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ

ตามค่าเริ่มต้น สวิตช์ยับยั้งจะถูกปิดไว้ และ Kaspersky VPN จะไม่ได้บล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ หากการเชื่อมต่อ VPN ถูกรบกวน

หมายเหตุ: หากการแยกอุโมงค์เปิดอยู่และการเชื่อมต่อ VPN ลดลง สวิตช์ยับยั้งจะตัดการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันที่เพิ่มลงในรายการการแยกอุโมงค์เท่านั้น

เปิดใช้งานสวิตช์ยับยั้ง

หมายเหตุ: สวิตช์ยับยั้งใช้งานได้เฉพาะใน Kaspersky VPN เวอร์ชันไม่จำกัดเท่านั้น

ดูเพิ่ม

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN

ปกป้องการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

เลือกการดำเนินการของ Kaspersky VPN เมื่อคุณเข้าร่วมในเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง