Bảo vệ dữ liệu của bạn nếu mất kết nối bảo mật

5 Tháng Tư, 2023

ID 206475

Khi bạn bật VPN, dữ liệu của bạn được bảo vệ một cách đáng tin cậy khi bạn lướt internet. Tuy nhiên, nếu mất kết nối VPN, dữ liệu của bạn sẽ không được bảo vệ và kẻ tấn công có thể đánh cắp dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Kill Switch để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ. Kill Switch sẽ ngắt truyền dữ liệu qua mạng internet khi VPN đang kết nối lại. Kết nối internet của bạn sẽ được khôi phục ngay khi VPN bật.

Quan trọng: Để bảo vệ dữ liệu của bạn, Kill Switch sẽ chặn toàn bộ hoạt động truyền dữ liệu qua internet đến khi VPN được khôi phục. Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động truyền dữ liệu của bạn trên mạng cục bộ. Máy Mac của bạn có thể tương tác với các thiết bị khác trong mạng cục bộ của bạn mà không bị hạn chế gì.

Theo mặc định, Kill Switch được bật và Kaspersky VPN không chặn quyền truy cập internet của bạn nếu kết nối VPN bị gián đoạn.

Lưu ý: Nếu Phân tách kênh truyền tải đang bật và kết nối VPN bị ngắt, Kill Switch sẽ chỉ ngắt truyền dữ liệu qua internet đối với các ứng dụng được thêm vào danh sách Phân tách kênh truyền tải.

Bật Kill Switch

Lưu ý: Kill Switch chỉ khả dụng trong phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN.

Xem thêm

Kích hoạt kết nối VPN

Bảo vệ kết nối của bạn tới mạng Wi-Fi không bảo mật

Chọn hành động được Kaspersky VPN thực hiện khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.