วิธีการรับบริการลูกค้า

12 เมษายน 2566

ID 98011

หากคุณไม่พบวิธีการแก้ปัญหาในเอกสารประกอบ หรือแหล่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เราแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบคำถามของคุณเรื่องการติดตั้งแอปพลิเคชันได้ครบถ้วน

หมายเหตุ: ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านกฎในการให้บริการสนับสนุน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง