Cách nhận dịch vụ khách hàng

5 Tháng Tư, 2023

ID 98011

Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trong tài liệu hoặc trong bất kỳ nguồn thông tin nào về ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng. Truy cập website Dịch vụ khách hàng để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi, là những người có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Lưu ý: Trước khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.