Quản lý hoạt động thu thập dữ liệu và chế độ cài đặt về quyền riêng tư

28 Tháng Chín, 2023

ID 231504

Tính năng Quyền riêng tư trên mạng xã hội giúp bạn biết được dữ liệu cá nhân nào của mình được Google thu thập, xóa lịch sử tìm kiếm và tắt tính năng thu thập dữ liệu.

Quản lý lịch sử Google của bạn

Quản lý việc dữ liệu của bạn mà Google theo dõi

Nếu bạn ngừng theo dõi dữ liệu đối với các ứng dụng và dịch vụ tìm kiếm trên web, thì mức độ cá nhân hóa của các dịch vụ Google có thể bị hạn chế. Ví dụ: Google có thể ngừng đề xuất các địa điểm đáng quan tâm cho bạn và kết quả tìm kiếm trên web của bạn có thể ít liên quan hơn. Việc theo dõi dữ liệu sẽ bị dừng trong tất cả các ứng dụng và trên tất cả các trang web và thiết bị có đăng nhập vào cùng một tài khoản của bạn. Sau khi ngừng việc theo dõi dữ liệu, Google vẫn có thể sử dụng thông tin thu thập được về nội dung tìm kiếm gần đây của bạn trong một thời gian nữa để cải thiện kết quả tìm kiếm trên web trong phiên làm việc đang hoạt động. Việc tắt tính năng theo dõi không xóa thông tin đã thu thập trước đó. Bạn có thể kiểm tra và xóa dữ liệu này cũng như những dữ liệu khác tại myactivity.google.com. Truy cập policies.google.com để tìm hiểu thêm về những dữ liệu mà Google vẫn sẽ thu thập và lý do.

Tính năng Quyền riêng tư trên mạng xã hội cho phép bạn kiểm tra chế độ cài đặt về quyền riêng tư hiện tại của mình trên Facebook, LinkedIn, Instagram hoặc Telegram và cài đặt những chế độ này trực tiếp trong ứng dụng Kaspersky.

Để kiểm tra và quản lý các chế độ cài đặt về quyền riêng tư cho tài khoản Facebook, LinkedIn, Instagram hoặc Telegram của bạn:

  1. Mở ứng dụng Kaspersky.
  2. Mở phần Quyền riêng tư trên mạng xã hội. Đọc nội dung của màn hình thông tin xuất hiện khi bạn mở phần này lần đầu tiên.
  3. Trên màn hình chính của Quyền riêng tư trên mạng xã hội, hãy chuyển đến phần Dịch vụ và nhấn vào tên dịch vụ. Đăng nhập vào tài khoản Facebook, LinkedIn, Instagram hoặc Telegram của bạn khi được nhắc.
  4. Nhấn vào danh mục cài đặt quyền riêng tư mà bạn muốn xem lại. Sau đó, đặt bất kỳ quy tắc riêng theo ý bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.