Chống vi-rút tự động

28 Tháng Chín, 2023

ID 71782

Tính năng Chống vi-rút tự động sẽ giúp bảo vệ thiết bị của bạn khỏi vi-rút. Thành phần này phát hiện và vô hiệu các mối đe dọa, phần mềm quảng cáo và ứng dụng mà kẻ xâm nhập có thể sử dụng để gây hại cho thiết bị hoặc khai thác dữ liệu cá nhân của bạn.

Quét thiết bị

Quét thiết bị sẽ thực hiện các chức năng sau:

 • Quét. Theo lựa chọn của bạn, ứng dụng sẽ quét các nội dung sau:
  • Toàn bộ hệ thống tập tin
  • Chỉ các ứng dụng đã cài đặt
  • Một tập tin hoặc thư mục được chọn
 • Cập nhật. Ứng dụng tải về cơ sở dữ liệu chống virus mới nhất để phát hiện các mối đe dọa. Cập nhật đảm bảo thiết bị của bạn có tính năng bảo vệ mới nhất.
 • Cách ly. Ứng dụng di chuyển các tập tin và ứng dụng phát hiện trong khi quét đến Cách ly. Trong Cách ly, ứng dụng lưu trữ các tập tin và ứng dụng dưới định dạng nén để chúng không thể gây hại cho thiết bị. Khi một tập tin đã được cách ly, bạn có thể xóa nó vĩnh viễn hoặc khôi phục nó (ứng dụng Kaspersky khuyên bạn không nên khôi phục các tập tin đã bị cách ly vì chúng có thể làm hỏng thiết bị của bạn). Sau khi một ứng dụng bị cách ly, bạn chỉ có thể xóa ứng dụng đó vĩnh viễn.

  Cách khôi phục các tệp đã cách ly về thư mục gốc của chúng hoặc xóa chúng vĩnh viễn

Chống vi-rút tự động

Anti-Virus tự động có tất cả các chức năng của Quét thiết bị và tự động bảo vệ thiết bị 24/7. Tính năng Chống vi-rút tự động phát hiện các mối đe dọa trong các tập tin đã mở và quét các ứng dụng trong thời gian thực khi chúng được cài đặt trên thiết bị. Cơ sở dữ liệu chống vi-rút và dịch vụ đám mây Kaspersky Security Network được sử dụng để cung cấp tính năng bảo vệ tự động.

Nếu một ứng dụng thu thập và gửi thông tin được cài đặt trên thiết bị của bạn, ứng dụng Kaspersky có thể phân loại ứng dụng này là phần mềm độc hại.

Định cấu hình cài đặt Chống vi-rút tự động

Xem thêm

Quét

Cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.