Thông tin về Tài khoản My Kaspersky

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 139732

Cần có một tài khoản My Kaspersky để hoạt động với Kaspersky Security Cloud.

Nếu bạn chưa có tài khoản My Kaspersky, bạn có thể tạo một tài khoản trên website hoặc trong cửa sổ kết nối website trong Kaspersky Security Cloud. Bạn cũng có thể sử dụng các tài khoản được sử dụng trên các tài nguyên Kaspersky khác để đăng nhập vào website.

Khi tạo một tài khoản My Kaspersky, bạn phải nhập một địa chỉ email hợp lệ và đặt một mật khẩu. Mật khẩu phải chứa ít nhất tám ký tự, một chữ số, một chữ hoa và một chữ thường. Không được sử dụng dấu cách.

Nếu mật khẫu quá yếu hoặc phổ biến, tài khoản sẽ không được tạo.

Sau khi tài khoản đã được tạo, bạn sẽ nhận một thư điện tử chứa liên kết để kích hoạt tài khoản của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.