Xem thống kê về việc sử dụng lưu lượng bảo mật trên My Kaspersky

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140678

Bạn có thể xem thống kê về việc sử dụng lưu lượng bảo mật trên My Kaspersky.

Để xem thống kê:

  1. Đăng nhập vào My Kaspersky.
  2. Vào phần Thiết bị.
  3. Trong mục Các thiết bị, lựa chọn thiết bị cài đặt Kaspersky VPN Secure Connection.
  4. Nhấn vào nút Thống kê trong bảng điều khiển ứng dụng.

    Báo cáo sử dụng kết nối bảo mật cho ngày hiện tại sẽ được hiển thị. Thời gian kết nối và vị trí ảo cũng sẽ được hiển thị dưới báo cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.