Cloud Discovery

Ta sekcja zawiera informacje na temat Cloud Discovery.

Funkcja Cloud Discovery pozwala monitorować korzystanie z usług w chmurze na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows i blokować dostęp do niechcianych usług w chmurze.

Możliwość blokowania jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowano aplikację Kaspersky Endpoint Security Cloud z licencją Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

Możliwość blokowania jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Windows lub nowszej wersji. Wcześniejsze wersje aplikacji zabezpieczającej pozwalają tylko na monitorowanie korzystania z usług w chmurze.

W tej sekcji

Informacje o Cloud Discovery

Rozpoczęcie korzystania z Cloud Discovery

Włączanie i wyłączanie Cloud Discovery w profilach zabezpieczeń

Przeglądanie informacji o korzystaniu z usług chmury

Poziom ryzyka usługi w chmurze

Blokowanie dostępu do niechcianych usług w chmurze

Włączanie i wyłączanie monitorowania połączeń internetowych na urządzeniach z systemem Windows

Przejdź do góry