Các câu hỏi thường gặp

Một biểu tượng có hình dạng một nút nguồn của thiết bị

Bắt đầu

 

Cách cài đặt một phiên bản mới của ứng dụng đè lên phiên bản có sẵn

Cách cấu hình các thiết lập được khuyến nghị của ứng dụng trong quá trình cài đặt

Làm thế nào để kích hoạt ứng dụng

Làm thế nào để tạo tài khoản My Kaspersky

Các quản lý từ xa tính năng bảo vệ các thiết bị của bạn

Một biểu tượng có hình dạng đồ thị

Báo cáo và cập nhật

 

Làm thế nào để xem báo cáo hoạt động ứng dụng

Làm thế nào để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

Một biểu tượng có hình dạng một cuốn sổ có khiên

Bảo vệ máy tính

 

Cách xem thông tin về trạng thái bảo vệ máy tính

Cách khôi phục hệ điều hành sau khi bị nhiễm

Cách khởi chạy tác vụ quét toàn bộ máy tính để diệt vi rút

Cách khởi chạy tác vụ quét nhanh máy tính để diệt vi rút

Cách chạy tác vụ quét lỗ hổng bảo mật

Cách cấu hình tác vụ quét trên các website được bảo vệ

Một biểu tượng có hình dạng đồng hồ đo tốc độ

Tối ưu hóa hệ điều hành

 

Cách tối ưu hóa ứng dụng dành cho trò chơi máy tính

Làm thế nào để áp dụng thiết lập của ứng dụng trên máy tính khác

Về đầu trang