Szyfrowanie danych

Jeśli program Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla stacji roboczych, funkcja szyfrowania danych jest w pełni dostępna. Jeśli program Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla serwerów plików, dostępne jest tylko szyfrowanie całego dysku przy użyciu technologii Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.

Ta sekcja zawiera informacje o szyfrowaniu i deszyfrowaniu plików na lokalnych dyskach komputera, dyskach twardych i dyskach wymiennych oraz zawiera instrukcje dotyczące sposobu konfiguracji i przeprowadzania szyfrowania i deszyfrowania danych z użyciem Kaspersky Endpoint Security oraz wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security.

Jeśli nie ma dostępu do zaszyfrowanych danych, zapoznaj się ze specjalnymi instrukcjami opisującymi sposób pracy z zaszyfrowanymi danymi (Praca z zaszyfrowanymi plikami w przypadku ograniczonej funkcjonalności szyfrowania plików, Praca z zaszyfrowanymi urządzeniami, gdy nie ma dostępu do nich).

W tej sekcji pomocy

Informacje o szyfrowaniu danych

Ograniczenia funkcji szyfrowania

Zmienianie algorytmu szyfrowania

Włączanie technologii Single Sign-On (SSO)

Uwagi dotyczące szyfrowania plików

Szyfrowanie na poziomie plików na lokalnych dyskach komputera

Szyfrowanie nośników wymiennych

Szyfrowanie całego dysku

Korzystanie z Agenta autoryzacji

Przeglądanie informacji szczegółowych dotyczących szyfrowania danych

Zarządzanie zaszyfrowanymi plikami z ograniczoną funkcją szyfrowania plików

Praca z zaszyfrowanymi urządzeniami, gdy nie ma dostępu do nich

Przywracanie dostępu do zaszyfrowanych danych po awarii systemu operacyjnego

Tworzenie dysku ratunkowego systemu operacyjnego

Przejdź do góry