Przeglądanie raportu z działania aplikacji

Informacje o zdarzeniach występujących podczas działania modułu Ochrona plików, Ochrona WWW, Blokowanie ataków sieciowych, Śledzenie na stronach internetowych, zadania skanowania antywirusowego lub aktualizacji można znaleźć w oknie Raporty.

Otwórz okno Raporty

Przejdź do góry