Prezentacja Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager chroni wszystkie Twoje hasła i inne wrażliwe informacje (np. dane paszportu, szczegóły finansowe i medyczne) przy pomocy jednego hasła głównego. Możesz zainstalować Kaspersky Password Manager na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach mobilnych korzystających z systemów Microsoft® Windows®, macOS, Android™ lub iOS™, aby zabezpieczyć zsynchronizować swoje dane.

Przechowuj hasła i inne ważne informacje w zasięgu ręki

Kaspersky Password Manager przechowuje następujące rodzaje informacji:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy danych chronionych przez Kaspersky Password Manager.

Automatycznie wypełniaj formularze online

Kaspersky Password Manager może automatycznie wypełniać formularze online, używając poświadczeń, adresów i danych kart płatniczych zapisanych w magazynie. Dowiedz się więcej.

Chroń wrażliwe informacje

Twój magazyn jest chroniony przy użyciu hasła głównego. Kaspersky Password Manager przechowuje wszystkie dane w postaci zaszyfrowanej i deszyfruje je po wprowadzeniu hasła głównego. Kaspersky Password Manager nigdzie nie przechowuje Twojego hasła głównego i jest ono znane tylko Tobie. Dostępu do danych nie można uzyskać bez hasła głównego—jeśli je utracisz, stracisz również dostęp do danych. Dowiedz się więcej.

Uwaga: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje Touch ID, które jest włączone w preferencjach aplikacji, do odblokowania magazynu możesz użyć tej opcji zamiast wprowadzenia hasła głównego. W tym przypadku hasło główne jest przechowywane w bezpiecznym środowisku. Więcej informacji dotyczących konfigurowania i korzystania z Touch ID można znaleźć na stronie wsparcia technicznego firmy Apple.

Importuj hasła z zewnętrznych menedżerów haseł

Przyspiesz logowanie na stronach internetowych i do aplikacji, a także wypełnianie formularzy online poprzez przechowywanie wszystkich swoich haseł w jednej zaufanej aplikacji. Przenoszenie haseł z innych menedżerów haseł stało się łatwiejsze. Teraz możesz zaimportować swoje loginy i hasła z pliku CSV. Dowiedz się więcej.

Sprawdź bezpieczeństwo hasła

Dowiedz się, jak silne są Twoje hasła lub czy Twoje hasło zostało zhakowane lub jest używane w kilku kontach—wszystko za pomocą jednego kliknięcia. Dowiedz się więcej.

Wygeneruj silne hasło

Użyj Generatora haseł, aby wygenerować hasła, które są unikatowe, silne i zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej.

Zsynchronizuj dane na wielu urządzeniach

Aktualizuj i przechowuj takie same dane na wszystkich urządzeniach, przywracaj dane w przypadku wymiany lub utraty urządzenia. Dowiedz się więcej.

Zarządzaj danymi online

Zarządzaj wszystkimi danymi na koncie My Kaspersky, do którego możesz uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Dowiedz się więcej.

Przejdź do góry