Съответствие със Закона на Европейския съюз

24 август 2023 г.

ID 167044

При разпространение в Европейския съюз, приложението Kaspersky отговаря на условията в Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

С приемане на Споразумението за краен потребител и Политиката за поверителност, Вие потвърждавате, че сте на необходимата възраст, за да инсталирате приложението Kaspersky в рамките на Европейския съюз. След инсталиране на приложението Kaspersky и преди да можете да го настроите и използвате, ще Ви бъде предложено да прочетете и приемете Условията.

Има и две незадължителни изявления, които можете да приемете: Декларация на Kaspersky Security Network, която е необходима за увеличаване на скоростта на реакция на софтуера към заплахите за информацията и безопасността на мрежата и Декларация, касаеща обработването на данни за маркетингови цели, която е необходима, за да може Kaspersky да Ви предлага по-подходящи оферти. Ако изберете да приемете тези декларации, ще можете да промените избора си по всяко време в настройките на приложението.

Прегледайте, приемете или отхвърлете допълнителните условия

Също така ще бъдете подканени да приемете Декларация относно обработката на данни с цел предоставяне на VPN функционалност, която е необходима за функционирането на функцията VPN, и Декларация относно обработката на данни с цел предоставяне на функцията „Умно домашно наблюдение“, която е необходима за функционирането на „Умно домашно наблюдение“, когато отворите екрана на тази функция за първи път в приложението (имайте предвид, че трябва да използвате абонамент на приложението Kaspersky, за да активирате функцията „Умно домашно наблюдение“).

Ако искате да оттеглите съгласието си за предоставяне на данни, които са необходими, за да работят функциите „Умно домашно наблюдение“ и VPN, можете да направите това по всяко време.

Оттеглете съгласието си и деактивирайте съответната функция

Ако откажете да приемете Декларация относно обработката на данни с цел предоставяне на VPN функционалност, VPN ще спре да работи. Ако откажете да приемете Декларация относно обработката на данни с цел предоставяне на функцията „Умно домашно наблюдение“, Умно домашно наблюдение ще спре да работи.

Съгласно условията на GDPR, имате определени права по отношение на личните си данни. За да научите повече, моля, прочетете раздела „Вашите права и възможности“ в Декларацията за поверителност по отношение на продуктите и услугите. Имате право да премахнете от Kaspersky всички Ваши лични данни, предоставени чрез текущата инсталация на приложението. За да отстраните от Kaspersky всички Ваши лични данни, изпратени от текущата инсталация на приложението, се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ и предоставете идентификационния номер на Вашето устройство и на инсталацията.

Вижте ИД на Вашето устройство и инсталация

Също така, ако искате да упражните правото си да премахнете вече изпратените данни, можете да се свържете директно с нас, за да поискате изтриване, чрез https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.