Tuân thủ luật pháp Liên minh châu Âu

24 Tháng Tám, 2023

ID 167044

Khi được phân phối trong Liên minh châu Âu, ứng dụng Kaspersky tuân thủ các điều khoản của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Khi chấp nhận Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và Chính sách quyền riêng tư, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi để cài đặt Kaspersky trong Liên minh châu Âu. Sau khi cài đặt ứng dụng Kaspersky, bạn sẽ được mời đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện cần thiết cho lần đầu tiên thiết lập và sử dụng ứng dụng Kaspersky.

Ngoài ra còn có hai tuyên bố mà bạn có thể chọn chấp nhận hoặc không: Tuyên bố Kaspersky Security Network, cần thiết để tăng tốc độ phản ứng của Phần mềm đối với thông tin và các mối đe dọa an ninh mạng, và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị, cần thiết để cho phép Kaspersky mang lại những ưu đãi tốt hơn cho bạn. Nếu bạn chấp nhận các tuyên bố này, bạn sẽ có thể từ chối chúng trong phần cài đặt ứng dụng vào bất cứ lúc nào.

Xem, chấp nhận hoặc từ chối các điều khoản và điều kiện bổ sung

Bạn cũng sẽ được nhắc chấp nhận Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp chức năng VPN để tính năng VPN hoạt động và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh, cần thiết để tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh hoạt động, khi lần đầu tiên bạn mở màn hình của tính năng này trong ứng dụng (lưu ý rằng bạn phải có gói đăng ký của ứng dụng Kaspersky để bật chức năng Giám sát ngôi nhà thông minh).

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình về việc cung cấp dữ liệu cần thiết để tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh hoặc tính năng VPN hoạt động, bạn có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào.

Rút lại sự đồng ý của bạn và tắt tính năng tương ứng

Nếu bạn từ chối Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp chức năng VPN, tính năng VPN sẽ ngừng hoạt động. Nếu bạn từ chối Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh, tính năng Giám sát ngôi nhà thông minh sẽ ngừng hoạt động.

Theo các điều khoản của GDPR, bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình (vui lòng đọc phần "Quyền và Tùy chọn của Bạn" trong chính sách bảo mật Sản phẩm và dịch vụ để tìm hiểu thêm). Bạn có quyền xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình được gửi đi bởi bản cài đặt hiện tại của ứng dụng từ Kaspersky. Để xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân mà bản cài đặt hiện tại của ứng dụng từ Kaspersky đã gửi đi, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng và cung cấp ID thiết bị và ID cài đặt của bạn.

Xem ID thiết bị và ID cài đặt của bạn

Ngoài ra, nếu bạn muốn thực hiện quyền xóa dữ liệu đã được gửi, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để yêu cầu xóa qua https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.