Kaspersky Free for Android

Överensstämmelse med EU-lagstiftning

24 augusti 2023

ID 167044

När den distribueras i Europeiska unionen uppfyller Kaspersky-appen villkoren i dataskyddsförordningen (GDPR).

När du accepterar licensavtalet för slutanvändare och sekretesspolicyn bekräftar du att du har den ålder som krävs för att installera Kaspersky-appen inom Europeiska unionen. När Kaspersky-appen är installerad kommer du att erbjudas att läsa och godkänna villkoren för installation och användning av Kaspersky-appen för första gången.

Det finns också två valfria meddelanden som du kan godkänna: Avtal för Kaspersky Security Network som krävs för att öka programvarans reaktionshastighet på informations- och nätverkssäkerhetshot och Meddelande om databehandling i marknadsföringssyfte som krävs för att Kaspersky ska kunna ge dig fördelaktigare erbjudanden. Om du väljer att godkänna dessa policyer, kan du när som helst neka till dem i programinställningarna.

Visa, godkänn eller avvisa de ytterligare villkoren

Du kommer också att bli ombedd att godkänna Meddelande om databehandling i syfte att tillhandahålla VPN-funktionalitet som krävs för att VPN-funktionen ska fungera och Meddelande om databehandling i syfte att tillhandahålla funktionen Övervakare av smarthem som krävs för att funktionerna i Övervakare av smarthem ska fungera första gången du öppnar funktionsskärmen i appen (observera att du måste använda prenumeration av Kaspersky-appen för att aktivera funktionen Övervakare av smarthem).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att tillhandahålla data som krävs för att funktionen Övervakare av smarthem eller VPN-funktionen ska fungera.

Återkalla ditt samtycke och inaktivera respektive funktion

Om du inte godkänner Meddelande om databehandling i syfte att tillhandahålla VPN-funktionalitet slutar VPN-funktionen att fungera. Om du inte godkänner Meddelande om databehandling i syfte att tillhandahålla funktionen Övervakare av smarthem slutar Övervakare av smarthem-funktionen att fungera.

Enligt GDPR har du vissa rättigheter angående dina personuppgifter (läs avsnittet Dina rättigheter och alternativ i sekretesspolicyn för produkter och tjänster om du vill veta mer). Du har rätt att radera alla dina personuppgifter som skickats från den nuvarande installationen av appen från Kaspersky. Om du vill ta bort alla personuppgifter som skickats av den installerade appen från Kaspersky ska du kontakta kundtjänsten och uppge enhets- och installations-ID.

Se din enhet och dittt installations-ID

Om du vill utnyttja din rätt att radera skickade data kan du kontakta oss direkt för att begära radering via https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.