การปฏิบัติตามกฎหมายสหภาพยุโรป

24 สิงหาคม 2566

ID 167044

เมื่อเผยแพร่ในสหภาพยุโรปแอป Kaspersky ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR)

เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงไลเซนส์สำหรับผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอายุตามที่กำหนดเพื่อติดตั้งแอป Kaspersky ภายในสหภาพยุโรป หลังจากติดตั้งแอป Kaspersky คุณจะได้รับข้อเสนอให้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าขั้นต้น และการใช้แอป Kaspersky

นอกจากนี้ยังมีคำชี้แจงทางเลือกอีกสองรายการที่คุณสามารถยอมรับได้: ประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network ซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของซอฟต์แวร์ต่อข้อมูลและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเครือข่ายและ ประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ซึ่งจำเป็นเพื่อให้ Kaspersky เสนอบริการที่เป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น หากคุณเลือกยอมรับประกาศเหล่านี้ คุณจะสามารถปฏิเสธประกาศเหล่านี้ในการตั้งค่าแอปพลิเคชันเมื่อใดก็ได้

ดู ยอมรับ หรือปฏิเสธข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม

คุณยังจะได้รับแจ้งให้ยอมรับ ประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการฟังก์ชันการทำงาน VPN ซึ่งจำเป็นเพื่อให้ฟีเจอร์ VPN ทำงานได้ และประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของฟังก์ชันการให้บริการตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮม ซึ่งจำเป็นสำหรับฟีเจอร์ตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮม ในครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าจอฟีเจอร์นี้ในแอป (โปรดทราบว่าคุณมีการสมัครสมาชิกแอป Kaspersky เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮม)

หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟีเจอร์ตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮมหรือฟีเจอร์ VPN คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อ

เพิกถอนความยินยอมของคุณและปิดฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณปฏิเสธประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการฟังก์ชันการทำงาน VPN ฟีเจอร์ VPN จะหยุดทำงาน หากคุณปฏิเสธประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของฟังก์ชันการให้บริการตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮม ฟีเจอร์ตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮมจะหยุดทำงาน

ตามข้อกำหนดของ GDPR คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โปรดอ่านส่วน "สิทธิ์และตัวเลือกของคุณ" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม) คุณมีสิทธิ์ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดที่ส่งมาจากการติดตั้งแอปปัจจุบันออกจาก Kaspersky หากต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่ส่งโดยการติดตั้งแอปในปัจจุบันของคุณจาก Kaspersky ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมแจ้งรหัสอุปกรณ์และการติดตั้งของคุณ

ดู ID อุปกรณ์และการติดตั้งของคุณ

นอกจากนี้หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อลบข้อมูลที่ส่งไปแล้ว คุณสามารถติดต่อขอลบได้โดยตรงทาง https://support.kaspersky.com/general/privacy

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง