Ограничения за използването на Kaspersky VPN

28 септември 2023 г.

ID 140386

Забранено е използването на Kaspersky VPN за следните цели:

 • За цели, които нарушават приложимото местно, национално или международно законодателство или регламент на държавата, в която се намира VPN сървърът или в която се използва приложението.
 • С цел нанасяне на вреда или опит за нанасяне на вреда на непълнолетни с използване на каквито и да било средства.
 • С цел неправилно използване на приложението и умишлено внедряване на злонамерен компютърен софтуер или други подобни фрагменти от код, които са злонамерени и/или причиняват технологични щети.
 • За целите на обратно инженерство, декомпилиране, демонтаж, модификация, интерпретация или всякакви опити за разкриване на изходния код на приложението или за създаване на производни операции.
 • С цел получаване на неоторизиран достъп, намеса или нанасяне на щети на приложението. Всяко такова нарушение ще бъде докладвано на съответните държавни органи и ние ще помогнем на тези органи да разкрият вашата самоличност. При извършване на нарушение правото ви за използване на приложението ще бъдат незабавно анулирано.
 • За целите на качване, публикуване, изпращане по имейл или предаване по друг начин на съдържание, насочено към провокиране на поведение, което е незаконно, опасно, заплашително, насилствено, предназначено за тормоз, нечестно, унизително, неморално, неприлично, клеветническо, посегателства на неприкосновеността на личния живот, злонамерено или расистко, подбуждащо етнически или други конфликти, и на съдържание, което може да провокира такова поведение.
 • С цел да се представяте за друго физическо или юридическо лице или с цел скриване по друг начин на личността ви или изопачаване на асоциация с юридическо лице в случаите, когато идентификация на личността се изисква или е предвидена от приложимото законодателство.
 • С цел фалшифициране или манипулиране на средствата за идентификация за прикриване на оригиналния източник на съдържание, предавано през VPN системи.
 • За целите на качване, публикуване, изпращане по имейл или прехвърляне по друг начин на съдържание, което нарушава правата на която и да е страна върху патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост.
 • С цел качване, публикуване, изпращане по имейл или прехвърляне по друг начин на всякакви нежелани или неоторизирани съобщения или рекламни материали, като „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“ или „пирамидални схеми“.
 • За целите на намеса в работата или изключване на VPN системи и/или VPN сървъри и/или VPN мрежи, или нарушаване на някое от изискванията, процедурите, политиките или правилата на мрежите, свързани с VPN системите.
 • С цел събиране и съхраняване на лични данни на други потребители без тяхно знание.
 • С цел разпространение на информация, която подбужда към незаконна дейност, или която насърчава нанасянето на физически щети или нараняване на която и да е група хора или лица, или която насърчава насилие срещу животни.

Kaspersky не е доставчик на VPN услуги (услуги за виртуална частна мрежа). Ако достъпът до конкретни уеб сайтове или услуги е ограничен в региона на доставчика на VPN услугата, няма да имате достъп до тези уеб сайтове и услуги чрез функцията Kaspersky VPN.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.