Kaspersky VPN izmantošanas ierobežojumi

2023. gada 28. septembris

ID 140386

Aizliegts izmantot Kaspersky VPN šādiem mērķiem:

 • Jebkādam mērķim, kas pārkāpj jebkādu piemērojamu vietējo, valsts vai starptautisko likumu vai noteikumu tajā valstī, kur atrodas VPN serveris vai tiek izmantota programma.
 • Lai jebkādā veidā nodarītu kaitējumu vai mēģinātu nodarīt kaitējumu nepilngadīgām personām.
 • Lai neatbilstoši izmantotu programmu un tīši izvietotu ļaunprātīgu datora programmatūru vai jebkādus līdzīgus koda fragmentus, kas ir ļaunprātīgi un/vai rada tehnoloģiskus bojājumus.
 • Lai veiktu reverso inženieriju, dekompilāciju, izjaukšanu, modificēšanu, interpretāciju vai jebkādus mēģinājumus atklāt programmas pirmkodu vai izveidot atvasinātas operācijas.
 • Lai iegūtu neatļautu piekļuvi, traucējot programmas darbam vai radot bojājumus. Par jebkādiem šādiem pārkāpumiem tiks ziņots atbilstošajām iestādēm, un mēs palīdzēsim šādām iestādēm, atklājot jūsu identitāti. Ja notiks šādi pārkāpumi, jūsu tiesības izmantot programmu nekavējoties tiks izbeigtas.
 • Lai veiktu jebkāda satura augšupielādi, publicēšanu, nosūtīšanu pa e-pastu vai jebkāda cita veida pārsūtīšanu, kas vērsts uz nelikumīgas, bīstamas, apdraudošas vai vardarbīgas rīcības izsaukšanu, ja šis saturs ir aizskarošs, negodīgs, nodara kaitējumu reputācijai, amorāls, neķītrs, ceļ neslavu, pārkāpj privātuma robežas, ir ļaunprātīgs vai rasistisks, izraisa etniska vai cita rakstura konfliktus, kā arī attiecībā uz jebkāda cita veida saturu, kas var izraisīt minēto rīcību.
 • Lai izliktos par citu fizisku vai juridisku personu vai citā veidā ietekmētu jūsu personas identitāti vai saistību ar juridiskām personām gadījumos, kad nepieciešama šāda identifikācija vai to nosaka spēkā esošie likumi.
 • Lai falsificētu vai manipulētu ar identifikācijas līdzekļiem, tādējādi apslēpjot jebkura caur VPN sistēmām pārraidīta satura sākotnējo avotu.
 • Lai augšupielādētu, publicētu, nosūtītu pa e-pastu vai citā veidā pārsūtītu jebkādu saturu, kas pārkāpj jebkuras puses tiesības uz jebkādu patentu, preču zīmi, tirdzniecības noslēpumu, autortiesībām vai citu intelektuālo īpašumu.
 • Lai augšupielādētu, publicētu, nosūtītu pa e-pastu vai citā veidā pārsūtītu jebkādus nevēlamus vai nepilnvarotus paziņojumus vai reklāmas materiālus, piemēram, surogātpastu, mēstules, ķēdes vēstules vai piramīdas shēmas.
 • Lai traucētu VPN sistēmu un/vai VPN serveru, un/vai VPN tīklu darbībai vai to pārtrauktu, vai arī pārkāptu jebkuras to tīklu prasības, procedūras, politikas vai kārtulas, kas ir savienoti ar VPN sistēmām.
 • Lai savāktu un saglabātu citu lietotāju personas datus bez viņu informēšanas.
 • Lai izplatītu informāciju, kas veicina nelikumīgas darbības vai aicina nodarīt fiziskas traumas jebkādai cilvēku grupai vai indivīdiem, vai arī veicina jebkādu vardarbību pret dzīvniekiem.

Kaspersky nav VPN (Virtual Private Network — virtuālais privātais tīkls) pakalpojumu sniedzējs. Ja VPN pakalpojumu sniedzēja reģionā piekļuve noteiktām vietnēm vai pakalpojumiem ir ierobežota, jūs nevarēsiet piekļūt šīm tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, izmantojot Kaspersky VPN funkciju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.