Güvenli bağlantı kullanımıyla ilgili kısıtlamalar

28 Eylül 2023

ID 140386

Kaspersky VPN'in aşağıdaki amaçlar için kullanılması yasaktır:

 • Geçerli yerel, ulusal veya uluslararası yasaları veya VPN sunucusunun bulunduğu ya da uygulamanın kullanıldığı ülkedeki düzenlemeyi ihlal eden herhangi bir amaç için.
 • Herhangi bir yöntemle reşit olmayanlara zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak için.
 • Uygulamayı uygunsuz şekilde kullanmak ve kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarını ve kötü amaçlı olan ve/veya teknolojik hasar veren benzeri diğer herhangi bir kod parçasını maksatlı şekilde konuşlandırma amacı için.
 • Ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma, modifikasyon, yorumlama veya uygulamanın kaynak kodunu açığa çıkarmaya dair herhangi bir deneme ya da türetilmiş işlemler oluşturma amacı için.
 • Yetkisiz erişim elde etme, uygulamayla engel olma veya uygulamaya hasar verme amacı için. Bu gibi ihlaller, ilgili yetkili yürütme mercilerine rapor edilir ve kimliğinizi açığa çıkarmada bu mercilere yardımcı oluruz. Böyle bir ihlal gerçekleşirse, uygulamayı kullanma haklarınız hemen sonlandırılır.
 • Yasa dışı, tehlikeli, tehdit edici, rahatsızlık vermeye yönelik, hileli, alçaltıcı, ahlaka aykırı, yakışıksız, karalayıcı, gizliliğin önemine gizlice saldıran, zararlı ya da ırkçı, etnik veya diğer çatışmalar kışkırtan davranışları provoke etmeyi hedefleyen herhangi bir içerik veya böyle bir davranışı provoke etmesi muhtemel herhangi bir içerik yükleme, yayınlama, e-posta ile gönderme veya başka şekilde aktarma amacı için.
 • Başka herhangi bir kişi ya da tüzel kişilik olduğunu iddia etme veya geçerli yasalarla kimlik tanıtımı yapılması gereken veya şart koşulan durumlarda kişisel kimliğinizi veya bir tüzel kişilikle olan ilişkinizi başka şekilde değiştirme amacı için.
 • VPN sistemleri üzerinden iletilen herhangi bir içeriğin orijinal kaynağını gizlemek amacıyla, kimlik tanıtma yöntemlerini tahrif etme veya kendi çıkarları için kullanma amacı için.
 • Herhangi bir patent, ticari marka, ticaret sırrı, telif hakkı veya başka fikri mülkiyete ilişkin herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden herhangi bir içeriği yükleme, yayınlama, e-posta ile gönderme veya başka şekilde aktarma amacı için.
 • “Reklam olarak gelen posta”, “istenmeyen e-posta”, “zincirleme mektup” veya “saadet zinciri” gibi istenmeyen veya yetkisiz duyuruları veya reklam materyallerini yükleme, yayınlama, e-posta ile gönderme veya başka şekilde aktarma amacı için.
 • VPN sistemleri ve/veya VPN sunucularına müdahale etme ya da VPN sistemlerine bağlı ağların herhangi bir gerekliliğini, prosedürünü, ilkesini veya kuralını ihlal etme amacı için.
 • Bilgileri olmadan başka kullanıcıların kişisel verilerini toplama ve depolama amacı için.
 • Yasa dışı faaliyeti teşvik eden veya herhangi bir grup ya da birey için fiziksel hasar ya da yaralanmaya neden olmayı teşvik eden veya hayvanlara karşı herhangi bir şiddet eylemini teşvik eden bilgiler dağıtma amacı için.

Kaspersky, VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetleri sağlamaz. VPN hizmeti sağlayanın bölgesinde belirli web sitelerine veya hizmetlere erişim sınırlıysa, Kaspersky VPN özelliğiyle bu web sitelerine ve hizmetlere erişemezsiniz.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.