ข้อจำกัดสำหรับการใช้ Kaspersky VPN

28 กันยายน 2566

ID 140386

ห้ามใช้ Kaspersky VPN สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับสากลใดๆ ของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือมีการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทำร้ายหรือพยายามทำร้ายผู้เยาว์โดยใช้วิธีการใดๆ
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันอย่างไม่ถูกต้องและติดตั้งซอฟต์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือส่วนของโค้ดที่คล้ายกันอื่นๆ ซึ่งเป็นอันตรายและ/หรือสร้างความเสียหายทางเทคโนโลยีโดยเจตนา
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ แยกส่วนประกอบ ดัดแปลงแก้ไข แปล หรือพยายามเปิดเผยโค้ดต้นฉบับของแอปพลิเคชัน หรือสร้างการทำงานแบบสืบเนื่อง
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ขัดขวางหรือสร้างความเสียหายกับแอปพลิเคชัน การละเมิดดังกล่าวจะรายงานไปยังหน่วยงานบริการที่ได้รับมอบหมายที่เหมาะสม และเราจะช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวในการเปิดเผยตัวตนของคุณ ถ้าการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น สิทธิ์ของคุณในการใช้แอปพลิเคชันจะสิ้นสุดทันที
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่ออัปโหลด เผยแพร่ ส่งอีเมล หรือถ่ายโอนเนื้อหาใดๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อยั่วยุพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันตราย ขู่กรรโชก รุนแรง มีจุดมุ่งหมายสำหรับการล่วงละเมิด ไม่ซื่อสัตย์ เสียเกียรติ ผิดศีลธรรม อนาจาร หมิ่นประมาท รุกล้ำเกี่ยวกับการเคารพความเป็นส่วนตัว มุ่งร้าย หรือเหยียดเชื้อชาติ ยุยงความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์หรืออื่นๆ หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจจะยั่วยุพฤติกรรมดังกล่าว
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อแสร้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือเพื่อบิดเบือนตัวตนของคุณหรือความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในกรณีที่การระบุตัวตนดังกล่าวจำเป็นหรือกฎหมายระบุไว้
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อปลอมแปลงหรือจัดดำเนินการวิธีการระบุตัวตนเพื่อปกปิดที่มาดั้งเดิมของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านระบบ VPN
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่ออัปโหลด เผยแพร่ ส่งอีเมล หรือถ่ายโอนเนื้อหาใดๆ ซึ่งละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใดๆ ในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่ออัปโหลด เผยแพร่ ส่งอีเมล หรือถ่ายโอนข่าวหรือสื่อโฆษณาที่ไม่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ เช่น "อีเมลขยะ", "สแปม", "จดหมายลูกโซ่" หรือ "แผนการตลาดปิระมิด"
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางหรือทำให้ระบบ VPN และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ VPN และ/หรือเครือข่าย VPN สูญเสียความสามารถ หรือละเมิดข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือกฎใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบ VPN
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นโดยที่ผู้ใช้ดังกล่าวไม่รู้ตัว
 • สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายข้อมูลที่ยุยงกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือส่งเสริมการทำร้ายร่างกายหรือการบาดเจ็บของกลุ่มบุคคลหรือรายบุคคล หรือส่งเสริมการกระทำความรุนแรงต่อสัตว์

Kaspersky ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ VPN (Virtual Private Network) ถ้าการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการเฉพาะถูกจำกัดในภูมิภาคของผู้ให้บริการ VPN คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ผ่านคุณลักษณะ Kaspersky VPN ได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง