Бележки за търговски марки

20 юли 2023 г.

ID 140724

Регистрираните търговски марки и марки на услуги са собственост на техните собственици.

App Store, Apple и macOS са търговски марки на Apple Inc.

IOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на Cisco Systems, Inc. и/или нейните филиали в САЩ и определени други държави.

Android, Firebase, Chrome, Google, Google Analytics, Google Mobile и Google Play са търговски марки на Google LLC.

EMUI и Huawei са търговски марки на Huawei Technologies Co., Ltd.

Intel и Atom са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други държави.

Microsoft и Windows са търговски марки на групата компании на Microsoft.

Arm е търговска марка, регистрирана от Arm Limited (или нейни подразделения)  в Съединените щати и/или другаде.

Търговската марка на ASUS е или регистрирана в САЩ търговска марка, или търговска марка на Asustek Computer Inc. в САЩ и/или други страни.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.