ประกาศเครื่องหมายการค้า

20 กรกฎาคม 2566

ID 140724

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

App Store, Apple และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

IOS เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ บางประเทศ

Android, Firebase, Chrome, Google, Google Analytics, Google Mobile, Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

EMUI และ Huawei เป็นเครื่องหมายการค้าของ Huawei Technologies Co., Ltd.

Intel และ Atom เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

Arm เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Arm Limited (หรือบริษัทย่อย) ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือสถานที่อื่น ๆ

ASUS เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสหรัฐอเมริกา หรือเครื่องหมายการค้าของ Asustek Computer Inc. ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง