Επισημάνσεις για τα εμπορικά σήματα

20 Ιουλίου 2023

ID 140724

Σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Τα App Store, Apple και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Η ονομασία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc. ή/και των συνδεόμενων εταιρειών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες.

Τα Android, Firebase, Chrome, Google, Google Analytics, Google Mobile και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Τα EMUI και Huawei είναι εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Οι ονομασίες Intel και Atom είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες.

Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Το Arm είναι σήμα κατατεθέν της Arm Limited (ή των θυγατρικών της) στις ΗΠΑ ή/και αλλού.

Το ASUS είναι είτε σήμα κατατεθέν στις ΗΠΑ είτε εμπορικό σήμα της Asustek Computer Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.