Obaveštenja o zaštitnim znakovima

20. jul 2023.

ID 140724

Registrovane robne marke i zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

App Store, Apple i macOS su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.

IOS je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih filijala unutar Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemljama.

Android, Firebase, Chrome, Google, Google Analytics, Google Mobile i Google Play su robne marke kompanije Google LLC.

EMUI i Huawei su zaštitni znaci Huawei Technologies Co., Ltd.

Intel i Atom su zaštitni znaci Intel Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.

Microsoft i Windows su zaštitni znakovi grupacije Microsoft.

Arm je registrovana robna marka kompanije Arm Limited (ili njenih podružnica) u SAD i/ili drugde.

ASUS je ili registrovani zaštitni znak u SAD ili zaštitni znak kompanije Asustek Computer Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.