Информация относно предоставянето на данни (ЕС, Великобритания, Бразилия, жители на американския щат Калифорния)

20 юли 2023 г.

ID 142641

Kaspersky защитава всяка получена информация в съответствие със закона и приложимите правила на Kaspersky. Данните се предават по защитен канал.

Предоставяне на лични данни

Вие се съгласявате да предоставите на Kaspersky лични данни, като приемете Лицензионното споразумение с краен потребител, Политиката за поверителност и други правни документи. Списъкът с данни, предоставени съгласно условията на всеки правен документ, може да се види в съответния правен документ.

Прегледайте Лицензионното споразумение с краен потребител, Политиката за поверителност и други правни документи:

  1. В долната лента с раздели натиснете три точки > Информация > За приложението > Правна информация.
  2. Докоснете името на декларацията.

Появява се текстът на избраната декларация.

Предоставяне на нелични данни

Като приемате лицензионното споразумение с крайния потребител, вие се съгласявате да предоставите на Kaspersky нелични данни.

Информация за заявката за актуализация:

  • Тип софтуер
  • Версията на софтуера
  • ID на конфигурацията
  • Резултат от заявката за актуализация
  • Код на грешка

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.