Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Android

Par datu sniegšanu (ES, Lielbritānija, Brazīlija, ASV Kalifornijas štata iedzīvotāji)

2023. gada 20. jūlijs

ID 142641

Kaspersky aizsargā jebkādu informāciju, kas tiek saņemta saskaņā ar likumu un spēkā esošajiem Kaspersky noteikumiem. Dati tiek pārraidīti pa drošu kanālu.

Sniegtie personas dati

Jūs piekrītat sniegt Kaspersky privāto informāciju, piekrītot lietotāja licences līgumam, konfidencialitātes politikai un citiem juridiskiem dokumentiem. Varat skatīt to datu sarakstu, kas sniegti atbilstoši katrā juridiskajā dokumentā iekļautajiem noteikumiem.

Lietotāja licences līgums, konfidencialitātes politika un citi juridiski dokumenti:

  1. Apakšējā cilnes joslā pieskarieties pie trīs punkti > Informācija > Par programmu > Juridiska.
  2. Pieskarieties paziņojuma nosaukumam.

Parādās atlasītā paziņojuma teksts.

Sniegtie dati ārpus personas datu kategorijas

Jūs piekrītat sniegt Kaspersky datus ārpus personas datu kategorijas, piekrītot Lietotāja licences līgumam.

Informācija par atjauninājuma pieprasījumu:

  • Programmatūras veids
  • Programmatūras versija
  • Konfigurācijas ID
  • Atjauninājuma pieprasījuma rezultāts
  • Kļūdas kods

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.