Osnovni podaci o pružanju podataka (EU, UK, Brazil, stanovnici američke države Kalifornije)

20. jul 2023.

ID 142641

Kaspersky štiti sve informacije primljene u skladu sa zakonom i primenjivim Kaspersky pravilima. Podaci se prenose putem bezbednog kanala.

Dostavljeni lični podaci

Saglasni ste da ćete kompaniji Kaspersky dostaviti lične podatke prihvatanjem Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Smernica za privatnost i drugih pravnih dokumenata. Unutar odgovarajućeg pravnog dokumenta, prikazana je lista podataka koji se pružaju pod uslovima koji su opisani u svakom pravnom dokumentu.

Da biste prikazali Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Smernice za privatnost i druge pravne dokumente:

  1. Na donjoj traci sa karticama dodirnite tri tačke > Informacije > Osnovni podaci o aplikaciji > Pravne informacije.
  2. Dodirnite naziv Izjave.

Pojavljuje se tekst odabrane Izjave.

Dostavljeni podaci koji nisu lični

Saglasni ste da ćete kompaniji Kaspersky dostaviti podatke koji nisu lični prihvatanjem Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

Informacije o zahtevu za ažuriranje:

  • Tip softvera
  • Verzija softvera
  • ID konfiguracije
  • Rezultat zahteva za ažuriranje
  • Kôd greške

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.