Giới thiệu về cung cấp dữ liệu (Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, cư dân của tiểu bang California của Hoa Kỳ)

20 Tháng Bảy, 2023

ID 142641

Kaspersky bảo vệ mọi thông tin nhận được theo đúng pháp luật và những quy định áp dụng của Kaspersky. Dữ liệu được truyền qua kênh bảo mật.

Dữ liệu cá nhân được cung cấp

Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân cho Kaspersky bằng cách chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, Chính sách quyền riêng tư và những tài liệu pháp lý khác. Bạn có thể xem danh sách dữ liệu được cung cấp theo các điều khoản của từng văn bản pháp lý trong văn bản pháp lý tương ứng.

Để xem Thỏa thuận giây phép người dùng cuối, Chính sách quyền riêng tư và những tài liệu pháp lý khác:

  1. Trên thanh tab dưới cùng, chạm vào ba dấu chấm > Giới thiệu > Giới thiệu về ứng dụng > Pháp lý.
  2. Chạm vào tên của tuyên bố.

Văn bản của tuyên bố được chọn sẽ được hiển thị.

Dữ liệu phi cá nhân được cung cấp

Bạn đồng ý cung cấp cho Kaspersky dữ liệu phi cá nhân bằng cách chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

Thông tin về yêu cầu cập nhật:

  • Loại Phần mềm
  • Phiên bản Phần mềm
  • ID Cấu hình
  • Kết quả của yêu cầu cập nhật
  • Mã lỗi

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.