Съответствие със Закона на Европейския съюз

20 юли 2023 г.

ID 171368

При разпространение в Европейския съюз Kaspersky VPN Secure Connection отговаря на условията в Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

С приемане на Споразумението за краен потребител и Политиката за поверителност, Вие потвърждавате, че сте на необходимата възраст, за да инсталирате Kaspersky VPN Secure Connection в рамките на Европейския съюз. След инсталиране на Kaspersky VPN Secure Connection ще Ви бъде предложено да прочетете и приемете сроковете и условията за първоначална настройка и използване на Kaspersky VPN Secure Connection.

Също така има няколко незадължителни декларации, които можете да приемете: Ако изберете да приемете тези декларации, ще можете да промените избора си по всяко време в настройките на приложението.

Прегледайте и приемете или отхвърлете допълнителните условия:

  1. В долната лента с раздели натиснете три точки > Информация > За приложението > Правна информация.
  2. Докоснете името на декларацията.

    Появява се текстът на избраната декларация.

  3. Преглед на декларацията:
    • Ако искате да предоставите данни за описаните цели, натиснете Включване и приемете декларацията.
    • Ако искате да отхвърлите декларацията, натиснете Изключване.

Съгласно условията на GDPR, имате определени права по отношение на личните си данни. За да научите повече, моля, прочетете раздела „Вашите права и възможности“ в Декларацията за поверителност по отношение на продуктите и услугите. Имате право да премахнете от Kaspersky всички Ваши лични данни, предоставени чрез текущата инсталация на приложението. За да отстраните от Kaspersky всички Ваши лични данни, изпратени от текущата инсталация на приложението, се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ и предоставете идентификационния номер на Вашето устройство и на инсталацията.

Вижте ИД на Вашето устройство и инсталация

Също така, ако искате да упражните правото си да премахнете вече изпратените данни, можете да се свържете директно с нас, за да поискате изтриване, чрез https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.