Tuân thủ luật pháp Liên minh châu Âu

20 Tháng Bảy, 2023

ID 171368

Khi được phân phối trong Liên minh châu Âu, Kaspersky VPN Secure Connection tuân thủ các điều khoản của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Khi bạn chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và Chính sách quyền riêng tư, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi để cài đặt Kaspersky VPN Secure Connection trong Liên minh châu Âu. Sau khi Kaspersky VPN Secure Connection được cài đặt, bạn sẽ được mời đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện cần thiết để thiết lập lần đầu và sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection.

Ngoài ra, bạn còn có thể chấp nhận một số tuyên bố không bắt buộc: Nếu bạn chấp nhận các tuyên bố này, bạn vẫn có thể thu hồi việc chấp nhận của mình trong thiết lập ứng dụng bất cứ lúc nào.

Để xem và chấp nhận hoặc từ chối các điều khoản và điều kiện bổ sung:

  1. Trên thanh tab dưới cùng, chạm vào ba dấu chấm > Giới thiệu > Giới thiệu về ứng dụng > Pháp lý.
  2. Chạm vào tên của tuyên bố.

    Văn bản của tuyên bố được chọn sẽ được hiển thị.

  3. Xem tuyên bố:
    • Nếu bạn muốn cung cấp dữ liệu cho các mục đích được mô tả, chạm vào Bật và chấp nhận tuyên bố này.
    • Nếu bạn muốn từ chối tuyên bố, chạm vào Tắt.

Theo các điều khoản của GDPR, bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình (vui lòng đọc phần "Quyền và Tùy chọn của Bạn" trong chính sách bảo mật Sản phẩm và dịch vụ để tìm hiểu thêm). Bạn có quyền xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình được gửi đi bởi bản cài đặt hiện tại của ứng dụng từ Kaspersky. Để xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân mà bản cài đặt hiện tại của ứng dụng từ Kaspersky đã gửi đi, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng và cung cấp ID thiết bị và ID cài đặt của bạn.

Xem ID thiết bị và ID cài đặt của bạn

Ngoài ra, nếu bạn muốn thực hiện quyền xóa dữ liệu đã được gửi, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để yêu cầu xóa qua https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.