Usklađenost sa zakonom Evropske unije

20. jul 2023.

ID 171368

Kada se distribuira u Evropskoj uniji, Kaspersky VPN Secure Connection je u skladu sa uslovima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Kada prihvatite Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom i Smernice za privatnost, potvrđujete da ste punoletni za instaliranje Kaspersky VPN Secure Connection unutar Evropske unije. Nakon što se Kaspersky VPN Secure Connection instalira, biće vam ponuđeno da pročitate i prihvatite odredbe i uslove potrebne za početno podešavanje i korišćenje Kaspersky VPN Secure Connection aplikacije.

Postoji i nekoliko neobaveznih izjava koje možete prihvatiti. Ukoliko odlučite da prihvatite ove izjave, i dalje možete opozvati svoje prihvatanje u postavkama aplikacije u bilo kom trenutku.

Da biste pogledali i prihvatili ili odbili dodatne uslove i odredbe:

  1. Na donjoj traci sa karticama dodirnite tri tačke > Informacije > Osnovni podaci o aplikaciji > Pravne informacije.
  2. Dodirnite naziv Izjave.

    Pojavljuje se tekst odabrane Izjave.

  3. Pročitajte Izjavu:
    • Ukoliko želite da dostavite podatke kao što je navedeno u izjavi, dodirnite Uključi i prihvatite izjavu.
    • Ukoliko želite da odbijete izjavu, dodirnite Isključi.

Prema uslovima GDPR, imate određena prava u vezi sa svojim ličnim podacima (pročitajte odeljak „Vaša prava i opcije“ u Smernicama za privatnost proizvoda i usluga kako biste saznali više). Imate pravo da uklonite sve svoje lične podatke sa Kaspersky servera koje ste poslali kroz trenutno instaliranu aplikaciju. Obratite se Korisničkom servisu i navedite ID uređaja i instalacije kako biste uklonili sve svoje lične podatke koje ste poslali trenutnom instalacijom aplikacije kompaniji Kaspersky.

Prikaz ID oznaka vašeg uređaja i instalacije

Takođe, ukoliko želite da iskoristite svoje pravo da uklonite već poslate podatke, možete nam se obratiti direktno putem https://support.kaspersky.com/general/privacy.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.