การปฏิบัติตามกฎหมายสหภาพยุโรป

20 กรกฎาคม 2566

ID 171368

เมื่อมีการเผยแพร่ในสหภาพยุโรป Kaspersky VPN Secure Connection ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR)

เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางและนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณยืนยันว่าคุณมีอายุตามที่กำหนดเพื่อติดตั้ง Kaspersky VPN Secure Connection ภายในสหภาพยุโรป หลังจากติดตั้ง Kaspersky VPN Secure Connection คุณจะได้รับข้อเสนอให้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าขั้นต้น และการใช้ Kaspersky VPN Secure Connection

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมหลายรายการที่คุณสามารถยอมรับได้ ถ้าคุณเลือกยอมรับประกาศเหล่านี้ คุณยังสามารถเพิกถอนการยอมรับของคุณในการตั้งค่าแอปพลิเคชันได้ทุกเมื่อ

ดู และยอมรับ หรือปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. ที่แท็บด้านล่าง แตะ สามจุด > ข้อมูล > เกี่ยวกับแอป > กฎหมาย
  2. แตะชื่อของคำชี้แจง

    ข้อความขอคำชี้แจงที่เลือกจะปรากฏขึ้นมา

  3. ดูประกาศ:
    • ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ ให้แตะเปิด และยอมรับประกาศ
    • ถ้าคุณต้องการปฏิเสธประกาศ ให้แตะปิด

ตามข้อกำหนดของ GDPR คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โปรดอ่านส่วน "สิทธิ์และตัวเลือกของคุณ" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม) คุณมีสิทธิ์ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดที่ส่งมาจากการติดตั้งแอปปัจจุบันออกจาก Kaspersky หากต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่ส่งโดยการติดตั้งแอปในปัจจุบันของคุณจาก Kaspersky ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมแจ้งรหัสอุปกรณ์และการติดตั้งของคุณ

ดู ID อุปกรณ์และการติดตั้งของคุณ

นอกจากนี้หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อลบข้อมูลที่ส่งไปแล้ว คุณสามารถติดต่อขอลบได้โดยตรงทาง https://support.kaspersky.com/general/privacy

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง