Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Slovníček pojmů

14. února 2024

ID 90

Aktivní klíč

Klíč, který je aplikací aktuálně používán.

Antivirové databáze

Databáze, které obsahují informace o hrozbách pro zabezpečení počítače, o nichž společnost Kaspersky v době vydání antivirové databáze ví. Podpisy v antivirové databázi umožňují odhalovat škodlivý kód v kontrolovaných objektech. Antivirové databáze vytvářejí odborníci společnosti Kaspersky. Tyto databáze se aktualizují každou hodinu.

Archiv

Jeden nebo několik souborů zabalených do jednoho komprimovaného souboru. K zabalení a rozbalení dat je vyžadována specializovaná aplikace zvaná archivační program.

Další klíč

Klíč opravňující k použití aplikace, který však není aktuálně používaný.

Databáze phishingových webů

Seznam webových adres, u kterých odborníci společnosti Kaspersky zjistili, že souvisejí s phishingem. Databáze je pravidelně aktualizována a je součástí distribučního balíčku aplikací společnosti Kaspersky.

Databáze škodlivých webových adres

Seznam webových adres, jejichž obsah lze považovat za nebezpečný. Seznam je vytvářen odborníky společnosti Kaspersky. Je pravidelně aktualizován a je součástí distribučního balíčku aplikací společnosti Kaspersky.

Dezinfekce

Způsob zpracování infikovaných objektů, jehož výsledkem je úplné nebo částečné obnovení dat. Ne všechny infikované objekty je možné dezinfikovat.

Falešný alarm

Falešný alarm vznikne, když aplikace Kaspersky označí neinfikovaný soubor za infikovaný, protože je podpis souboru podobný podpisu viru.

Infikovaný soubor

Soubor obsahující škodlivý kód (při kontrole souboru byl zjištěn kód známého malwaru). Aplikace Kaspersky nedoporučuje používat takovéto soubory, protože mohou infikovat váš počítač.

Infikovatelný soubor

Soubor, který kvůli jeho struktuře nebo formátu mohou zneužít narušitelé jako „schránku“ pro uložení a šíření škodlivého kódu. Obvykle se jedná o spustitelné soubory, například s příponami souboru .com, .exe a .dll. U těchto souborů je velmi vysoké riziko napadení škodlivým kódem.

IOC

Indikátor narušení. Sada dat o škodlivém objektu nebo aktivitě.

Licenční certifikát

Dokument, který společnost Kaspersky přenáší na uživatele společně se souborem klíče nebo aktivačním kódem. Obsahuje informace o licenci udělené uživateli.

Maska

Reprezentace názvu a přípony souboru pomocí zástupných znaků.

Masky souborů mohou obsahovat jakékoli znaky povolené v názvech souborů, včetně zástupných znaků:

  • Hvězdičku *, která libovolnou skupinu znaků kromě znaků \/ (tyto znaky slouží jako oddělovače názvů souborů a složek v cestách k souborům a složkám). Například maska C:\*\*.txt bude reprezentovat všechny cesty k souborům s příponou TXT umístěným ve složkách (nikoli však v podsložkách) na jednotce C.
  • Dvě hvězdičky za sebou *, které v názvu souboru či složky zastupují libovolnou skupinu znaků (včetně prázdné skupiny), a to včetně znaků \/ (tyto znaky slouží jako oddělovače názvů souborů a složek v cestách k souborům a složkám). Například maska C:\Složka\**\*.txt bude reprezentovat všechny cesty k souborům s příponou TXT umístěným ve složkách vnořených ve složce Složka kromě této složky Složka samotné. Maska musí obsahovat alespoň jednu úroveň vnoření. Maska C:\**\*. Txt není platná maska. Maska ** je k dispozici pouze pro vytváření výjimek z kontroly.
  • Otazník ?, který jeden libovolný znak kromě znaku \/ (tyto znaky slouží jako oddělovače názvů souborů a složek v cestách k souborům a složkám). Například maska C:\Složka\???.txt bude obsahovat cesty ke všem souborům umístěným ve složce s názvem Složka, které mají příponu TXT a název skládající se ze tří znaků.
Mobilní správce souborů

Jedná se o aplikaci, která poskytuje rozhraní pro práci s šifrovanými soubory na vyměnitelných jednotkách v případě, že v počítači není k dispozici funkce šifrování.

Network Agent

Součást aplikace Kaspersky Security Center, která umožňuje interakci mezi administračním serverem a aplikacemi Kaspersky instalovanými v konkrétních síťových uzlech (pracovních stanicích nebo serverech). Tato součást je běžná pro všechny aplikace společnosti Kaspersky spouštěné v systému Windows. Vyhrazené verze součásti Network Agent jsou určeny pro aplikace spouštěné v jiných operačních systémech.

Normalizovaná forma adresy webového prostředku

Normalizovaná forma adresy webového prostředku je textovou reprezentací adresy webového prostředku, která je získána procesem normalizace. Normalizace je proces, při kterém je textová reprezentace webového prostředku změněna v souladu s určitými pravidly (například vyloučení přihlášení uživatele, hesla a portu připojení z textové reprezentace adresy webového prostředku; navíc je adresa webového prostředku změněna z velkých písmen na malá).

V souvislosti s činností součástí ochrany je účelem normalizace adresy webového prostředku zabránit vícenásobnému kontrolování webových adres, které mohou mít odlišnou syntaxi, a přesto být fyzicky ekvivalentní.

Příklad:

Nenormalizovaná forma adresy: www.Priklad.cz\.

Normalizovaná forma adresy: www.priklad.cz.

 

Objekt OLE

Soubor přílohy nebo soubor integrovaný do jiného souboru. Aplikace společnosti Kaspersky umožňují antivirovou kontrolu objektů OLE. Pokud například vložíte tabulku aplikace Microsoft Office Excel do dokumentu aplikace Microsoft Office Word, tabulka bude kontrolována jako objekt OLE.

OpenIOC

Otevřený standard popisů indikátoru narušení (IOC) založený na XML a zahrnující více než 500 různých indikátorů narušení.

Ověřovací agent

Rozhraní umožňující dokončení ověřování pro přístup k šifrovaným pevným diskům a načtení operačního systému po zašifrování spustitelného pevného disku.

Protection scope

Objekty, které jsou neustále kontrolovány součástí Základní ochrana před hrozbami, když je spuštěná. Rozsahy ochrany pomocí různých součástí mají různé vlastnosti.

Rozsah kontroly

Objekty, které aplikace Kaspersky Endpoint Security kontroluje při provádění úlohy kontroly.

Skupina správy

Sada zařízení, které sdílí společné funkce, a sada aplikací společnosti Kaspersky, které jsou v těchto počítačích nainstalované. Zařízení jsou seskupena, aby je bylo možné jednodušeji spravovat jako jednu jednotku. Skupina může obsahovat jiné skupiny. Pro každou nainstalovanou aplikaci ve skupině lze vytvořit zásady skupiny a úlohy skupiny.

Soubor IOC

Soubor obsahující sadu indikátorů narušení (IOC), které se aplikace pokusí porovnat, aby započítala detekci. Pravděpodobnost detekce může být vyšší, pokud jsou pro objekt v důsledku kontroly nalezeny přesné shody s více soubory IOC.

Trusted Platform Module

Mikročip vyvinutý pro poskytování základních funkcí souvisejících se zabezpečením (například k ukládání šifrovacích klíčů). Čip TPM je obvykle instalovaný na základní desce počítače a komunikuje se všemi ostatními součástmi systému prostřednictvím hardwarového rozhraní.

Úloha

Funkce prováděné aplikací společnosti Kaspersky jako úlohy, například: ochrana souborů v reálném čase, úplná kontrola zařízení, aktualizace databáze.

Vystavitel certifikátu

Certifikační středisko, které certifikát vystavilo.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.